I šimpanzi mají očividně moc rádi twerkování
Chytří primáti.

Doporučujeme